Om Ute är inne

Konferensen Ute är inne har genomförts vid sex tillfällen med mellan 350 och 1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med. Nu genomförs konferensen för sjunde gången med temat Rum för lärande.

Utenavet som är ett nationellt nätverk för att främja utomhusbaserat lärande har tidigare tillsammans med en kommun genomfört Ute är inne konferensen. För första gången 2022 är det en kommun själv som står som arrangör men med stöd från Utenavet.

Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning. Dom verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning. Man vill också att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål. Allt detta kommunicerar man via läromedel och utbildningar bland annat via konferensen Ute är inne.

2022 konferens kommer att erbjuda inspiration för lärande utomhus. Lyssna på våra inspirerande föreläsningar om hur vi planerar goda utemiljöer för våra barn både i skolmiljön och på deras fritid. Hur samspelar det mentala rummet med det fysiska rummet. Vilka faktorer gynnar motivationen?Välj bland ett stort antal workshops utomhus för att få inspiration till hur man kan använda rummet utomhus som resurs för lärande. Vilka olika rum kan man använda sig av utomhus? Fysiska? Mentala? Digitala?