Vill du bli workshopledare?

Vill du bidra med workshop under konferensen? 

Tema: Rum för lärande – Vilka olika rum använder vi för lärande ute?  

Anmäl senast 2021-12-15

Konferensen vänder sig till dem som:  

  • Arbetar i skolan Lärare och skolledare i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium, naturskolelärare, lärarutbildare, elevhälsa eller annan personal.  
  • Arbetar med lärande och upplevelse inom öppen fritidsverksamhet, i naturum, museer och via föreningsliv, natur- och kulturvägledning. 
  • Arbetar med strategisk utveckling och planering, utformning och skötsel av utemiljöer politiker, förvaltare, förvaltningschefer och andra som utvecklar utemiljöer.  

Tidigare Ute är inne-konferenser i Linköping, Norrköping, Malmö, Nynäshamn och Jönköping har lockat mellan 350 och 1000 deltagare. Tryck på länken här så kan du läsa mer om tidigare konferenser tidigare ute är inne 

2022 är det dags för Helsingborgs stad att arrangera konferensen med temat Rum för lärande. Fokus för konferensen är det mentala, fysiska och digitala rummet vad gäller utomhuspedagogik.  

Under sommaren 2022 står också Helsingborg som arrangör för H22 City Expo som är en internationell stadsmässa. H22 är inte bara en stadsmässa utan också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande lösningar som ska ge alla i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. https://h22.se/ 

Nu söker vi workshopsledare till Ute är inne konferensen som kommer att äga rum fysiskt den 30-31 augusti 2022 på Sundspärlan med omnejd. 

Vi har bjudit in fem huvudföreläsare och resten av tiden kommer deltagarna att vara utspridda på olika workshops utomhus för att få inspiration till hur man kan använda rummet utomhus som resurs för lärande. Vilka olika rum kan man använda sig av utomhus? Fysiska? Mentala? Digitala? 

Det är till dag två som vi behöver dig som workshopsledare. Alla workshops kommer att vara i direkt anslutning till Sundspärlan. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller två workshops under den dagen.  

Efter anmälan tar planeringsgruppen i Helsingborgs stad ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av.