Detta gäller för workshops och för en workshopsledare

 • För ditt deltagande som workshopsledare får du resor, en natt på hotell, konferensmiddag samt konferensavgiften till ett värde av ca 8 000 kr. 
 • Workshoparna kommer att vara förlagda under dag 2 och varar 1 ½ timme. 
 • Alla workshops kommer att genomföras utomhus oavsett väder. 
 • Under eller i slutet av workshopen ska deltagarna ha möjlighet att reflektera över innehållet.  
 • Du som workshopsledare behöver dokumentera vad som görs under ditt pass och skicka till oss. Vi kommer sedan se till att deltagarna får ta del av detta dokument. Syftet är att deltagarna ska slippa göra minnesanteckningar under passet. Senast två veckor efter konferensen skickar ni in dokumentationen inklusive bilder till pedagogisktcenter@helsingborg.se 
 • För de workshops som rör lärande i skolan ska innehållet i workshopen ha kopplingar till aktuella läroplaner för förskola, grundskola och gymnasium.  
 • Målgrupp anges vid anmälan. 
 • En workshopledare får delta gratis på konferensen vilket innebär att du kan anmäla dig precis som deltagarna till workshops och konferensmiddag utan kostnad. Det är viktigt att ange att du är workshopledare vid anmälan som deltagare till workshops. (Obs! Där det står ”En workshopledare” i fet stil gäller det en och samma workshopledare). Är ni två ledare på workshopen får endast den ena det ovan nämnda betalt. 
 • Workshoparna har 20 – 25 deltagare. Vid anmälan finns möjlighet att ange om du kan tänka dig att genomföra workshopen två gånger om den gränsen skulle överskridas när deltagarna anmäler sig. Vid dubblering kommer du att hålla två likadana workshops både under förmiddagen och eftermiddagen den 31/8. 
 • Innehållet i din workshop ska beskrivas med max 1000 tecken. Det är denna text deltagarna ska läsa i konferensprogrammet och som ligger till grund för deras val av workshop.  
 • Anmälan om att få hålla workshop gör senast 2021-12-15 via följande formulär.
 • Urvalet görs av arbetsgruppen för konferensen Ute är inne och meddelande om din workshop antagits till konferensen skickas senast 2022-01-10 via mejl. 
 • Start för deltagarna att anmäla sig till konferensen är 2022-02-01 och sista anmälningsdag är 2022-06-15 
 • Senast 2022-06-20 får du meddelande om din workshop har tillräckligt många deltagare, behöver dubbleras eller ställas in på grund av för få deltagare. 
 • Om din workshop blir inställd och du ändå vill delta i konferensen, får du konferensavgiften betald inklusive fika, lunch och möjlighet delta på valfri workshop till ett värde av 4 000 kr. Du får själv betala resa, uppehälle och konferensmiddag.